SOCIAL MAP

Në territorin e Qarkut Shkoder ofrohen sherbime sociale të tipeve të ndryshem. Duke nisur nga shkollat 9 vjecare, të mesme , qendra shëndetësore, institucione shtetërore, media, drejtori rajonale, OJF, etj. Nëpërmjet këtij projekti shërbimet e ofruara tashmë janë vetëm një “Click” larg.

Qëllimi i kësaj nisme, është që të gjitha këto sherbime të dixhitalizohen në hartë dhe bashkëngjitur tyre të jenë edhe sherbimet që ofrohen. Qëllimi është që këto sherbime nëpermjet dixhitalizimit t’i vijnë në ndihmë sa më thjeshtë dhe shpejtë qytetarëve në të gjithë territorin e Qarkut Shkoder.

Janë të shumta institucionet të cilat në faqet e tyre Web kanë info rreth funksioneve që kryejnë, nëpërmjet kësaj faqeje permblidhen të gjitha në një vend të vetëm.
Kjo faqe ka si ide ofrimin e informacionit të plotë për të gjithë institucionet që përfshijnë territorin e Qarkut Shkoder. Permbledhja e të gjithë institucioneve në një faqe të vetme i sherben qytetarëve për informacion më të shpejtë brenda një adrese të vetme. Kjo nuk i sherben vetëm qytetarëve por edhe vetë institucioneve. Risia e kësaj nisme është në gjejtjen e këtyre institucioneve në hartë.
Avantazh tjetër i këtij projekti është edhe krijimi i një aplikacioni për celularët SMART. Duke qenë të ndërgjegjshëm për hapat e teknologjisë perdorimi I celulareve për informacion është I lartë. Info-t të cilët gjenden në faqen web mund të bëhen të aksesueshëm edhe në aplikacionin që do bëhet I mundur për celularët ANDROID dhe iOS. Nevojë për informacion kanë jo vetëm qytetarët e Qarkut http://cialisfrance24.com/ Shkoder por edhe vizitorët dhe turistet numri I të cilëve vitet e fundit është në rritje.

Kjo nismë është realizuar me financimin e Keshillit te Qarkut Shkoder dhe është implementuar nga Qendra Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike (QKSHP).
Shkoder 2017 – 2018