Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
ZYRA ARSIMORE MALËSI E MADHE
titleName

ZYRA ARSIMORE MALËSI E MADHE

STRUKTURA E ZYRËS ARSIMORE 2017

– Shërbimet që ofron Zyra Arsimore Malësi e Madhe :

– Mbështetjen e shërbimit arsimor për të gjithë fëmijët parashkollor dhe nxënësit e arsimit parauniversitar të rrethit Malësi e Madhe
– Ndjekjen e kopshtit për fëmijët e moshën 3 deri në 6 vjeç në institucionet parashkollore , shkollimin e nxënësve në institucionet e arsimit të mesëm të ulët ( i detyrueshëm ) dhe në institucionet e arsimit të mesëm të lartë
– Shërbimin psiko – social për të gjithë fëmijët dhe nxënësit e arsimit parauniversitar
– Shërbimin për komunitetin përmes aktiviteteve komunitare në shkollat si qendra komunitare
– Shërbime në ndihmë të nxënësve jashtë procesit mësimor përmes aktiviteteve ekstrakurrikulare

– Përfituesit : Komuniteti

– Adresa : Lagjja “ Mehaj ” , pranë Komisariatit të Policisë Koplik , Malësi e Madhe

Address

Address:

malesi e madhe

GPS:

42.4245173, 19.6163185

Telephone:
Email:

-

Web:

-

Opening Hours

Monday

8 00 – 16 00

Tuesday

8 00 – 16 00

Wednesday

8 00 – 16 00

Thursday

8 00 – 16 00

Friday

8 00 – 16 00

Saturday

-

Sunday

-