Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA ZANI I SHKODRES
titleName

SHKOLLA ZANI I SHKODRES

Emri i shkolles
Drejtori i Shkolles Lumi Matlija
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Shkodër
Private
Gjimnaz

Numer I stafit pedagogjik 10
Adresa e shkolles L.Vojo Kushi. Rr. Leke Dukagjini
Numer kontakti 0692764561
Email lumivalbona@gmail.com;
Orari I ofrimit te sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

SHKODER ZANI I SHKODRES

GPS:

42.0658859, 19.512999700000023

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-