Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA THETH
titleName

SHKOLLA THETH

Emri i shkolles THETH
Drejtori i Shkolles Kin Nika
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shalë
Publike
9VJ

Numer stafi 2
Adresa Theth
Numer kontakti 0682790279/0685076502
Email mehmetshpendibreglumi@gmail.com;kinnika22@gmail.com;
Orari I sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

THETH SHKOLLA

GPS:

42.4045655, 19.7680967

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-