Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA PREKAL
titleName

SHKOLLA PREKAL

Emri i shkolles PREKAL
Drejtori i Shkolles Edlira Alija
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Postribë
Publike
9VJ

Numer stafi 5
Adresa Prekal
Numer kontakti 0674472277
Email edlira_alijaj@hotmail.com;
Orari I sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

SHKOLLA PREKAL

GPS:

42.1716099, 19.71114639999996

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-