Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA PJETËR GACI
titleName

SHKOLLA PJETËR GACI

Emri i shkolles PJETËR GACI
Drejtori i Shkolles Ardita Larushku
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Dajç
Publike
9VJ

Numer stafi 13
Adresa Shirq-Mushan
Numer kontakti 0672423712
Email arditalarushku78@gmail.com;ardita.larushku1978@gmail.com;
Orari sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

DAJC SHKODER

GPS:

41.9910396021722, 19.410540461540222

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-