Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA NARAÇ
titleName

SHKOLLA NARAÇ

Emri i shkolles NARAÇ
Drejtori i Shkolles Vojsava Huba
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Vau Dejës
Vau Dejës
Publike
9VJ

Numer stafi 15
Adresa Naraç
Numer kontakti 0674060588
Email vojsavahuba@hotmail.com;
Orari I sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

NARAÇ SHKODER

GPS:

41.9808458, 19.632684799999993

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-