Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA LUARZË
titleName

SHKOLLA LUARZË

Emri i shkolles LUARZË
Drejtori i Shkolles Blediana Nika
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Velipojë
Publike
CU

Numer stafi 2
Adresa Luarzë
Numer kontakti 0674802350
Email nikollezagoriani.mb@gmail.com;
Orari I sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

LUARZË SHKODER

GPS:

41.922166, 19.382782099999986

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-