Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA ERNEST KOLIQI
titleName

SHKOLLA ERNEST KOLIQI

Emri i shkolles ERNEST KOLIQI
Drejtori i Shkolles Arta Arrsi
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shkodër
Publike
9VJ

Numer I stafit pedagogjik 11
Adresa e shkolles Shirokë
Numer kontakti 0699758881
Email arsiarta2015@gmail.com;
Orari I ofrimit te sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

ERNEST KOLIQI SHKODER

GPS:

42.0582757, 19.455145600000037

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-