Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA ELBACË
titleName

SHKOLLA ELBACË

Emri i shkolles ELBACË
Drejtori i Shkolles Dritan Malja
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Ana e Malit
Publike
9VJ

Numer stafi 5
Adresa Lagja Alimetaj
Numer kontakti 0693865174
Email dritan_malja@hotmail.com;
Orari sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

ANA E MALIT SHKODER

GPS:

42.03521728562307, 19.404156804084778

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-