Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA DOM MIKEL GJERGJI
titleName

SHKOLLA DOM MIKEL GJERGJI

Emri i shkolles DOM MIKEL GJERGJI
Drejtori i Shkolles Violeta Hoxha
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Berdicë
Publike
9VJ

Numer stafi 7
Adresa Beltojë
Numer kontakti 0698886186
Email ioletahoxha29@yahoo.com;
Orari sherbimit 7-45 deri 14-00

Address

Address:

SHKOLLA BERDICE

GPS:

42.020146753992925, 19.486361145973206

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-