Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
SHKOLLA BRANKO KADIA
titleName

SHKOLLA BRANKO KADIA

Drejtori i Shkolles Surila Mlloja
DAR/ZA Shkodër
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shkodër
Publike
9VJ

Numri I stafit pedagogjik 42
Adresa e shkolles Rruga Vladimir Jani, Lagjia Fahri Ramadani

Address

Address:

SHKOLLA BRANKO KADIA SHKODER

GPS:

42.07175530000001, 19.518174799999997

Telephone:
Web:

-

KONTAKTO