Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Sherbimi I shendetit mendor komunitar
titleName

Sherbimi I shendetit mendor komunitar

Emri i institucionit Sherbimi I shendetit mendor komunitar
Pergjegjes Gjon Preci
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shkodër

Numri I stafit 34
Adresa Prane Spitaleve
Orari ofrimit te sherbimit SHERBIM 24 ORE
Nr.Kontakti 355 2225 0962
Email drshshkoder@shendetesia.gov.al

Address

Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-