Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Sektori I Edukimit dhe Promocionit te Shendetit dhe Kontrollit
titleName

Sektori I Edukimit dhe Promocionit te Shendetit dhe Kontrollit

Emri i institucionit Sektori I Edukimit dhe Promocionit te Shendetit dhe Kontrollit
Pergjegjes
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shkodër

Numri I stafit 5
Adresa DRSH – L. NAIM GJYLBEGU
Orari ofrimit te sherbimit 8.:00- 16.35
Nr.Kontakti 357 2224 6595
Email drshshkoder@shendetesia.gov.al

Address

Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-