Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Mary Ward Loreto Foundation
titleName

Mary Ward Loreto Foundation

• Emër Institucioni : Mary Ward Loreto Foundation

• Përgjegjës : Imelda Poole
Per projektin MWL Women ne Hot I Ri, Nj.Administrative Rrethina, Shkoder: Elida Delia
Per Projektin MWL Men ne Nj. Administrative Pult dhe Shkoder:
Alfred Matoshi
• Numër Stafi : 20

• Shërbimet që ofrohen :
o Per grate ne zonen Hot I Ri:
 trajnime ne aspektin e zhvillimit njerezor
 trajnime ne aspektin e fuqizimit ekonomik
 referime/shoqerime te rasteve te dhunes dhe trafikimit ne sherbimet perkatese
o Per burrat :
 Trajnime kunder dhunes me baze gjinore
 Trajnime per varesite nga alkoli, droga dhe lojrat e fatit
 Trajnime kunder trafikimit ne persona
 Trajnime/konsultime mbi certifikimin e pronave pas ligjit 7501
 Trajnime mbi prinderimin pozitiv
 Kurse profesionale dhe pajisje me mjete pune

• Adresa :
o Hot I Ri, Nj.Administrative Rrethina, Shkoder
o Nj. Administrative Pult, Shkoder

• Orari : 8.30-16.30

• Numër Kontakti/Email :
Elida Delia: elida.delia@hotmail.com / +355 67 5861013
Alfred Matoshi: matoshialfred@gmail.com / +355 676038279

Address

Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-