Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Laboratori Toksikologjik dhe Fizio Kimik
titleName

Laboratori Toksikologjik dhe Fizio Kimik

Emri i institucionit Laboratori Toksikologjik dhe Fizio Kimik
Pergjegjes Burim Gjyli
Bashkia Shkodër
Emri i Njesise Lokale Shkodër

Numri I stafit 5
Adresa DRSH – L. NAIM GJYLBEGU
Orari ofrimit te sherbimit 8.:00- 16.31
Nr.Kontakti 355 2224 6595
Email drshshkoder@shendetesia.gov.al

Address

Address:

-

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-