Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Gjykata e Apelit Shkodër
titleName

Gjykata e Apelit Shkodër

• Emër Institucioni :Gjykata e Apelit Shkodër

• Struktura Organizative :
1. Përgjegjëse/Drejtor : Kryetari/Gjyqtare
Koncelare
Shërbimet Ndihmëse

2. Specialist/e e sektorit social :-
3. Specialist/e e profilizuar për barazinë gjinore e sektorit social : –

• Shërbimet që ofrohen : Kopje të vendimeve gjyqësore, vërtetime të akteve të tjera,informacione të ndryshme.

• Përfituesit : Publiku

• Adresa : Lagjia Salo Halili;Rruga Et’hem Osmani

VENDNDODHJA

Address

Address:

shkoder

GPS:

42.05613546257791, 19.499520464820534

Telephone:
Email:

-

Web:

-