Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Shkodër
titleName

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, Shkodër

Drejtor ekzekutiv: Meri Markiçi.
Shërbimet që ofrohen: Trajnim nëpërmjet zhvillimit të kurseve profesionale dhe jo-profesionale.
Aktivitetet:
o Zhvillimi i kurseve të formimit profesional në plotësim të kërkesave të tregut të punës dhe aplikantëve me mundësi zhvillimi në:
1. qendër,
2. bashkëpunim me subjektet private,
3. shkollat profesionale.
o Organizimi i tryezave të rrumbullakëta.
o Organizimi i «ditëve të hapura».

Përfituesit: Çdo shtetas me arsim minimal 8/9 vjeçar i moshës 16 vjeç.

Numër stafi : 12
Adresa : Rruga “Kongresi i Lushnjës”, ndërtesa nr.7, hyrja nr.2.

Address

Address:

Kongresi i Lushnjës Shkoder

GPS:

42.0626385, 19.5061141

Telephone:
Web:

-

KONTAKTO