Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër
titleName

Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër

• Emër Institucioni : Drejtoria Arsimore Rajonale Shkodër

• Struktura Organizative : Sektori I Programeve të Zhvillimit,Sektori I Shërbimeve të Përgjithshme,Sektori I Kurrikulës dhe Cilësisë,Sektori I TIK dhe Statistikës

• Sektori I Kurrikulës dhe Cilësisë :

Përgjegjës (1)
Specialista (3)

• Sektori I IT dhe Statistika :

Përgjegjës (1)
Specialista (3)

• Sektori I Programit të Zhvillimit :

Përgjegjëse (1)
Specialiste e burimeve njerëzore (2)
Specialiste buxheti dhe investimeve (3)

• Sektori I Shërbimeve të Përgjithshme :
Përgjëgjes (1)
Specialist Jurist (1)
Specialist Finance (2)

• Shërbimet që ofrohen :

Shërbimet ofrohen në bazë të VKM nr.66 datë 3.02.2010 ‘ Për riorganizimin e Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore ‘ I ndryshuar në nivel Qarku.

• Përfituesit :

Popullata (banorët) në nivel Qarku.

• Adresa : Rruga ‘Edith Durham’ pranë shkollës 9-vjecare ‘Martin Camaj’ Shkodër

• Numër Kontakti : +355400141
• Orari : E hëne-E enjte ora 08:00-16:30/E premte ora 08:00-14:00

Address

Address:

arsimore shkoder

GPS:

42.06272197861603, 19.51278058654441

Telephone:

-

Email:

-

Web:

-