Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
Bashkia Malësi e Madhe
titleName

Bashkia Malësi e Madhe

• Emër Institucioni
Bashkia Malësi e Madhe
• Struktura Organizative
Sektori i Shërbimeve Sociale
1. Përgjegjëse e Sektorit të Shërbimeve Sociale dhe Ndihmës Ekonomike : Ilda Rexhaj
2. Specialiste e sektorit social : Jonida Skenderaj (Specialiste e Ndihmës Ekonomike)
Fatjona Hysa (Specialiste e Shërbimeve Sociale)
• SHËRBIMET QË OFROHEN
1. Pagesat e Ndihmës Ekonomike dhe Aftesisë së Kufizuar
2. Njësia e Mbrojtjes së Femijëve
3. Strehimi Social
4. Shërbime për gratë e dhunuara
5. Aktivitete dhe takime të ndryshme për sensibilizim kunder dhunës në familje, kunder trafikimit të qënieve njerëzore
• PËRFITUESIT
1. Familjet dhe personat në nevojë
2. Personat me Aftësi të kufizuar
3. Femijët
4. Gratë e dhunuara
5. Jetimët Social

VENDNDODHJA

Address

Address:

bashkia koplik

GPS:

42.2099769, 19.4381706

Telephone:
KONTAKTO

Opening Hours

Monday

8:00am - 16:00pm

Tuesday

8:00am - 16:00pm

Wednesday

8:00am - 16:00pm

Thursday

8:00am - 16:00pm

Friday

8:00am - 16:00pm

Saturday

8:00am - 16:00pm

Sunday

-